Литература

 

 

Книги за летен прочит

 

1. Български народни приказки

 

2. Приключенията на Лиско - Васил Априлов