Класните ръководители на трети клас съобщават, че вторият час на класа ще се провежда всеки вторник от 17,00 часа.

 

 На 20.11.2012 год. в стола на училището от 17.00 часа ще се проведе ателие-коктейл "Да творим с мама и татко".

ЗАПОВЯДАЙТЕ!